WCZT

pl | en

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Wybrane dane kontaktowe

Bronisław Marciniak

Bronisław Marciniak Dyrektor marcinia@amu.edu.pl
+48 (61) 829 1990

Jakub D. Rybka

Jakub D. Rybka Koordynator bloków biotechnologicznych jrybka@amu.edu.pl
+48 (61) 829 1875

Marek Nowicki

Marek Nowicki Koordynator ds. aparatury marek.nowicki@amu.edu.pl
+ 48 (61) 829 1983

Robert Przekop

Robert Przekop Koordynator bloków chemicznych i Zespołu Hal Technologicznych robert.przekop@amu.edu.pl
+48 (61) 829 1883

Tomasz Pędziński

Tomasz Pędziński Koordynator bloku badań materiałów tomasz.pedzinski@amu.edu.pl
+48 (61) 829 1887

Sekretariat

Sekretariat czt@amu.edu.pl
tel. +48 (61) 829 1885

Zlecenia i problemy badawcze

Zlecenia i problemy badawcze badania@wczt.pl

Adam Plewiński

Adam Plewiński Kierownik Zwierzętarni zwierzetarniabadania@amu.edu.pl
+48 (61) 8291873

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.