Przejdź do treści

Aktualności

Ogromny sukces pracowników Zwierzętarni Centrum Zaawansowanych Technologii UAM pod kierownictwem mgr inż. Adama Plewińskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 02 grudnia 2022 r. pracownicy Zwierzętarni Centrum Zaawansowanych Technologii UAM uzyskali certyfikację Polskiego Centrum Akredytacji.
Certyfikat akredytacji i zakres został dostarczony 22 grudnia 2022 r., co stanowi podsumowanie pracy całego zespołu Zwierzętarni w 2022 roku.
 
Za koordynację całości prac związanych z uzyskaniem akredytacji odpowiedzialni byli:
 
> mgr inż. Adam Plewiński – Kierownik Zwierzętarni CZT UAM/Kierownik Laboratorium Badawczego - System Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz
> mgr Katarzyna Sołtysiak – Kierownik ds. Jakości - System Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. 
 
Certyfikat poświadcza, że laboratorium funkcjonuje w szczegółowo określonym schemacie, wykorzystując najwyższej jakości aparaturę oraz specjalistyczne materiały badawcze.
 
Prowadzenie Zwierzętarni wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 daje pewność uzyskania wiarygodnych wyników badań, które cechują się dużą dokładnością.
Certyfikat akredytacji ISO 17025 potwierdza, że w placówce pracuje wykwalifikowany personel o najwyższych kompetencjach badawczych.
 
Akredytacja to wyjście naprzeciw wysokim oczekiwaniom badaczy polskich i międzynarodowych.
 
Przygotowania do uzyskania akredytacji obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz trójstopniową ocenę przeprowadzoną przez audytorów i ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji obejmującą przegląd dokumentacji, wizytację wstępną oraz ocenę na miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych badań w Zwierzętarni CZT UAM.
 
Z dumą prezentujemy uzyskany zakres akredytacji oraz szczegółowe informacje, które znajdują się na stronie internetowej PCA:
👇
Uzyskana akredytacja jest drugą tego typu w Polsce, co świadczy o poziomie trudności jej wdrożenia w takich jednostkach.
 
Serdecznie gratulujemy pracownikom Zwierzętarni Centrum Zaawansowanych Technologii pod kierownictwem mgr inż. Adama Plewińskiego.

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM