Przejdź do treści

Realizowane Projekty

WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – ETAP I

opis projektu

kierownik zespołu:

prof. UAM dr hab. Tomasz Pędziński

Zespół:

Projekt „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – ETAP I” nr POIR.04.02.00-00-D003/20 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. prof. UAM  Tomasza Pędzińskiego - koordynatora Laboratorium Fizykochemicznych Badań Materiałów jest utworzenie w CZT możliwości wykonywania kompleksowych badań w obszarach technologicznych tj.: przetwarzanie, charakteryzacja materiałów i prototypowanie, dzięki czemu możliwe jest zaoferowanie kompleksowych badań dla wszystkich komponentów technologii (surowców chemicznych, materiałów biotechnologicznych oraz mikrotechnologii ich przetwarzania), co daje UAM atrakcyjność w kontekście krajowym i międzynarodowym. Technologie addytywne wpisują się w strategie największych koncernów chemicznych. Dofinansowana infrastruktura badawcza (specjalistyczny sprzęt) będzie wykorzystywana do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach CZT w obszarze badań materiałowych i technologii przyrostowych a także będzie udostępniana przedsiębiorcom i innym zainteresowanym podmiotom do celów badawczych.

 

Całkowita wartość projektu: 5 623 094,62 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 409 669,25 zł

 

 

 

 

wczt

loga

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM