Przejdź do treści

Aktualności

I etap Konkursu Fundacji UAM dla pracowników Uniwersytetu, pt. „Synergia Nauki i Innowacyjnej Gospodarki” pod patronatem prof. dr hab. Bogdana Marcińca rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym w naszym Centrum ma miejsce wręczenie nagrody w rozstrzygniętym I etapie Konkursu Fundacji UAM dla pracowników Uniwersytetu, pt. „Synergia Nauki i Innowacyjnej Gospodarki” pod patronatem prof. dr hab. Bogdana Marcińca. 
 
Laureat/ka konkursu Fundacji UAM „Synergia Nauki i Innowacyjnej Gospodarki” utworzonego w ramach wsparcia komercjalizacji badań naukowych w dziedzinie chemii materiałowej skierowany jest do osób, które prowadzą zaawansowane badania naukowe, a rezultaty tych badań mają wysoki potencjał aplikacyjny (na poziomie gotowości technologicznej co najmniej 4). W ramach Konkursu laureat/ka otrzyma 50 000 zł na przeprowadzenie badań przedwdrożeniowych opracowanych technologii, które przyczynią się do jej skomercjalizowania w okresie 3 lat.
 
Pierwszą Laureatką została dr Bogna Sztorch, która z ogromnym zaangażowaniem koordynuje i realizuje w ramach projektu LIDER pt. „Krzemoorganiczne modyfikatory właściwości tworzyw termoplastycznych dla przyrostowej techniki FDM” badania weryfikacji cech użytkowych materiału w warunkach laboratoryjnych. Nowa generacja filamentów wykonanych w PLA z dodatkiem krzemoorganicznego modyfikatora właściwości mechanicznych wydruków techniką FDM jest nową koncepcją, którą są zainteresowani liczni przedsiębiorcy. Równocześnie projekt i jego wyniki przyczyniają się do tworzenia podstaw branży gospodarki, która zmienia rzeczywistość przez nadanie materiałom kształtów niemożliwych do uzyskania innymi technologiami przetwórczymi. 
 
Serdecznie dziękujemy Kapitule w składzie:
Prof. dr hab. Bogdan Marciniec – Przewodniczący Kapituły
Prof. dr hab. Michał Banaszak
Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
dr inż. hab. Marcin Śmiglak
Dr hab. Dominika Narożna
za wyłonienie tak ciekawej i przyszłościowej kandydatki.
 
Pani dr Bognie Sztorch życzymy dalszych sukcesów i owocnych wdrożeń we współpracy z gospodarką!
 
Konkurs finansowany jest ze środków Funduszu Chemii Krzemoorganicznej ustanowionego przez wybitnego chemika, Rektora UAM w latach 1988-1990 i wieloletniego Dyrektora PPNT prof. dr. hab. Bogdana Marcińca.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM