Przejdź do treści

Aktualności

W Centrum Zaawansowanych Technologii UAM utworzono Laboratorium Biomateriałów i Biomimetyki

W Centrum Zaawansowanych Technologii UAM utworzono Laboratorium Biomateriałów i Biomimetyki.
 
Zespół kierowany jest przez prof. dr hab. Hermanna Ehrlicha i realizuje obecnie dwa granty NCN:
 
OPUS: "Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny"
MAESTRO: "Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji, trójwymiarowych (3D) materiałów kompozytowych"
 
Skład zespołu to:
 
Prof. dr hab. Hermann Ehrlich (kierownik projektów)
Dr Martyna Pajewska-Szmyt (Post-doc, Maestro)
Dr Ahmet Kertmen (Post-doc, OPUS)
Doktoranci:
Mgr Anita Kubiak (Maestro)
Mgr Martyna Kotula (Maestro)
Mgr Bartosz Leśniewski (Maestro)
Mgr Izabela Dziedzic (OPUS) – nieobecna na zdjęciu
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM