Przejdź do treści

Aktualności

Współpraca z Wydziałen Nauk Geograficznych i Geologicznych

W wyniku obrad dwustronnej komisji rozstrzygnięto konkurs na granty we współpracy Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, którego laureatami zostali:
 
1. Zespół w składzie dr inż. Grzegorz Borkowski (WNGiG – kierownik), prof. UAM dr hab. Robert Przekop (CZT), dr Piotr Marciniak (CZT), dr Agnieszka Martyła (CZT), mgr Miłosz Frydrych (CZT), realizujący projekt pt. „Analiza możliwości wykorzystania węglanowych osadów jeziornych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych".
2. Zespół w składzie dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł (WNGiG – kierownik), dr Monika Pokora (CZT), prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk (WNGiG), realizujący projekt pt. „Źródła pyłu w Jeziorach Sibińskich (E Kazachstan) – implikacje środowiskowe w skali regionalnej i globalnej".
3. Zespół w składzie dr Grzegorz Godlewski (WNGiG – kierownik), dr Magdalena Kugiejko (WNGiG), prof. UAM dr hab. inż. Jakub D. Rybka (CZT), dr Adam Augustyniak (CZT), realizujący projekt pt. „Postrzeganie zaburzeń w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym jako element kontrowersji turystycznych. Fizjologiczne i biochemiczne aspekty zjawiska na podstawie analizy hormonów zawartych w ślinie".
 
 
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM