Przejdź do treści

Aktualności

Otrzymaliśmy dofinansowanie z InfraSTARt

Informujemy, że Centrum Zaawansowanych Technologii UAM uzyskało dofinansowanie w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R) pn. „InfraSTARt”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oceniło pozytywnie 16 wniosków składanych przez jednostki naukowe, w tym wniosek UAM pt.: "Zwiększanie wykorzystania Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii".

Program InfraSTARt skierowany jest do jednostek, posiadających infrastrukturę B+R zbudowaną lub przebudowaną dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), dla której dofinansowanie wyniosło co najmniej 25 000 000 zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. W ramach Programu jednostki naukowe uzyskają czteroletnie wsparcie na utrzymanie tej infrastruktury i rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM