Przejdź do treści

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Dzisiejsze święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/70/212 (22 grudnia 2015) na wniosek ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), UN Women, ITU i innych właściwych organizacji, które wspierają i doceniają dostęp kobiet i dziewcząt do nauki, technologii, inżynierii, matematyki, ich kształcenia i badań naukowych na wszystkich szczeblach edukacji.

Na obchody święta, które po raz pierwszy odbyły się w 2016, wyznaczono dzień 11 lutego. Organizatorem jest The Royal Academy of Science International Trust (RASIT) we współpracy z UN DESA-DSPD. Obchody mają na celu uznanie kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych i technologicznych. Warto zdobywać jak najróżniejsze doświadczenia na etapie szkoły i studiów, robić staże, uczestniczyć w kulturze, próbować, gotować, majsterkować, naprawiać.

W nauce potrzeba osób o nieszablonowym umyśle, gotowych realizować szalone pomysły.

Takie są kobiety w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Nauka daje wolność i pozwala wykorzystywać cały potencjał jaki się w sobie ma. Często też przekracza się granice tego co wydawało się nam niemożliwe do wykonania przez nas samych. Życzymy kobietom w nauce nowych wyzwań, realizacji swoich naukowych celów i podążania za marzeniami! Pragniemy, aby w Polsce kobiety w nauce mogły swobodnie realizować się na każdej płaszczyźnie życia. A na świecie, w miejscach w których nie jest to jeszcze takie proste, żeby kobiety miały możliwość kształcenia się. Życzymy również kobietom badaczkom sukcesów, wyróżnień i nagród, które podkreślą ich ważny wkład w rozwój nauki. I w tym kolejnych Nagród Nobla, może tym razem z fizyki, chemii czy medycyny.

Panowie z Centrum Zaawansowanych Technologii  UAM

 

 

fot. Katarzyna Węglińska

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM