Przejdź do treści

Aparatura

Analizator wielkości cząstek i potencjału Zeta Malvern Zetasizer Nano ZS

Analizator wielkości cząstek i potencjału Zeta Malvern Zetasizer Nano ZS

Analizator umożliwia oznaczanie średnicy hydrodynamicznej metodą DLS dla zawiesin nanocząstek o rozmiarach w zakresie 0,3nm – 10,0µm oraz analizę potencjału Zeta w zakresie pH od 2.0 do 12.0.

MATERIAŁY DO BADAŃ

- stabilne zawiesiny nanocząstek w znanym rozpuszczalniku (do analizy potencjału Zeta: dyspersja wodna).

ZAKRES BADAŃ

-Pomiar średnicy cząstek w zakresie 0,3 nm÷10µm,

-Pomiar potencjału Zeta, określanie stabilności zawiesin w funkcji pH lub zawartości dodatków.

ZASTOSOWANIE

Nanocząstki, białka, produkty farmaceutyczne i kosmetyczne, emulsje, pigmenty, tusze, polimery, środki czystości.

Więcej informacji na stronie producenta -https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-nano-range/zetasizer-nano-zs

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM