Przejdź do treści

Aparatura

Analizator powierzchni właściwej (ASAP 2420 Micromeritics)

Analizator powierzchni właściwej (ASAP 2420 Micromeritics)

Analiza powierzchni właściwej ma-teriałów mikro- i mezoporowatych oraz pomiar izoter-my, dający informacje o kształcie porów w materiale. Pomiar sorpcji azotu w temperaturze 77 K. Wyposażony w 4 porty analityczne i 8 portów odgazowania.

ZASTOSOWANIE przemysł farmaceutyczny,ceramika,węgle aktywne, sadza,przemysł wulkanizacyjny,farby i powłoki,katalizatory,implanty,elektrochemia. 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM