Przejdź do treści

Aparatura

Spektrometr FT/IR-4000, ATR, Jasco

Spektrometr FT/IR-4000, ATR, Jasco

Pracownia wyposażona jest w spektrometr FTIR Jasco 4000 z przystawką jednoodbiciową ATR dostosowany do pomiarów widm w zakresie 4000 – 850 cm-1, który pozwala na identyfikację grup funkcyjnych występujących w badanej substancji.

Jest to szybka i nieniszcząca metoda pomiaru badająca absorbcję promieniowania podczerwonego przez analizowaną próbkę.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM