Przejdź do treści

Aparatura

Analizator termograwimetryczny (TGA 4000, PerkinElmer)

Analizator termograwimetryczny (TGA 4000, PerkinElmer)

Umożliwia pomiar zmian masy próbki w ści-śle zdefiniowanej atmosferze, zapewnia detekcję efek-tów egzo- i endotermicznych.

MATERIAŁY DO BADAŃ analiza próbek stałych, proszków, folii, włókien, cieczy,ilość próbki: 2 – 1500 mg.

ZAKRES BADAŃ zmiana masy wyrażana w % lub mg,wyznaczanie poszczególnych etapów ubytków masy,bezpośrednie określanie zmiennych temperatur i masy,wyznaczanie pozostałości masy,wyznaczanie maksimów temperatur na krzywej pochodnej zmiany masy (analiza szybkości zmian masy),oznaczania wilgoci,porównywanie trwałości termicznej materiałów.

ZASTOSOWANIE analiza próbek środowiskowych; charakterystyka polimerów; analiza śladowych ilości dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kos-metykach czy farmaceutykach.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM