Przejdź do treści

Aparatura

Skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC 8500, PerkinElmer)

Skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC 8500, PerkinElmer)

Urządzenie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru temperatury i ciepła, pochłanianego lub wydzielanego w przemianie fazowej lub ciepła właściwego poza zakresem przemian fazowych.

MATERIAŁY DO BADAŃ próbki stałe, ciekłe, roztwory, zawiesiny, ilość próbki: 5 – 20 mg. MOŻLIWOŚCI BADAWCZE zakres temperaturowy: -100 – 600°C, szybkość skanowania: 0,01 – 750°C/min.

ZAKRES BADAŃ wyznaczania temperatury i efektów cieplnych przemian endo- i egzotermicznych różnego typu: reakcji chemicznych oraz przemian fazowych: przemiany szkliste, topnienie, krystalizacja, parowanie, dehydratacja, sieciowanie, rozkład termiczny.

ZASTOSOWANIE  charakterystyka materiałów farmaceutycznych, badanie polimorfizmu materiałów, właściwości termofizyczne tworzyw sztucznych, oznaczanie temperatury sieciowania np. podczas sieciowania żywic epoksydowych.

 

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM