Przejdź do treści

Aparatura

ICP-MS (NexION 300D, PerkinElmer)

ICP-MS (NexION 300D, PerkinElmer)

Spektrometr mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie umoż-liwiający wykonywanie oznaczeń ilościowych wielu pierwiastków chemicznych (metali i niektórych nieme-tali). Aparat charakteryzuje się wysoką czułością, dużą selektywnością oraz niskimi granicami wykrywalności.

ZASTOSOWANIE oznaczenia medyczne, farmaceutycz-ne, rolnicze, geologiczne, biologiczne, metalurgiczne, w ochronie środowiska.

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM