Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Centrum Badawcze Druku 3D i Materiałów Kompozytowych w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

opis projektu

w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna gospodarka” Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Robert E. Przekopa, Prof. UAM, koordynatora ds. Zespołu Hal Technologicznych w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM jest utworzenie wysoko wyspecjalizowanego Centrum Badawczo – Rozwojowego w dziedzinie druku 3D i materiałów kompozytowych. Efektem realizacji inwestycji będzie utworzenie Centrum Badawczego Druku 3D Materiałów Kompozytowych w ramach struktur Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu, które będzie wysoko wyspecjalizowanym centrum B+R w dziedzinie druku 3D i materiałów kompozytowych, a jego działalność będzie uzupełnieniem działalności macierzystej jednostki. Głównym celem projektu jest ukształtowanie prężnie funkcjonującej specjalizacji w zakresie nowych materiałów kompozytowych i materiałów do druku 3D. Projekt sprzyja rozwojowi innowacji, przedsiębiorczości i konkurencyjności przyczyniając się do stworzenia nowych miejsc pracy i wspierając wzrost gospodarczy w obszarze regionu, a także w skali całego kraju. Realizacja projektu pozwoli również na aktywizację i koordynację działań B+R małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, dostarczenie środowisku akademickiemu w Wielkopolsce dostępu do prototypowni czy zaoferowanie kompleksowej pomocy w przeprowadzeniu wszelkich prac w jednym ośrodku. Zgodnie z badaniami rynku, projekt jest odpowiedzią na występujące zapotrzebowanie w dziedzinie druku 3D i materiałów kompozytowych.

kierownik zespołu:

prof. UAM dr hab. Robert Przekop

Zespół:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich nr RPWP.01.01.00-30-0004/18

„Centrum Badawcze Druku 3D
i Materiałów Kompozytowych w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM”

w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna gospodarka” Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R  w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Robert E. Przekopa, Prof. UAM, koordynatora ds. Zespołu Hal Technologicznych w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM jest utworzenie wysoko wyspecjalizowanego Centrum Badawczo – Rozwojowego w dziedzinie druku 3D i materiałów kompozytowych.

Efektem realizacji inwestycji będzie utworzenie Centrum Badawczego Druku 3D Materiałów Kompozytowych w ramach struktur Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu, które będzie wysoko wyspecjalizowanym centrum B+R w dziedzinie druku 3D i materiałów kompozytowych, a jego działalność będzie uzupełnieniem działalności macierzystej jednostki. Głównym celem projektu jest ukształtowanie prężnie funkcjonującej specjalizacji w zakresie nowych materiałów kompozytowych i materiałów do druku 3D. Projekt sprzyja rozwojowi innowacji, przedsiębiorczości i konkurencyjności przyczyniając się do stworzenia nowych miejsc pracy i wspierając wzrost gospodarczy w obszarze regionu, a także w skali całego kraju.

Realizacja projektu pozwoli również na aktywizację i koordynację działań B+R małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, dostarczenie środowisku akademickiemu
w Wielkopolsce dostępu do prototypowni czy zaoferowanie kompleksowej pomocy w przeprowadzeniu wszelkich prac w jednym ośrodku. Zgodnie z badaniami rynku, projekt jest odpowiedzią na występujące zapotrzebowanie w dziedzinie druku 3D i materiałów kompozytowych.

 

Całkowita wartość Projektu: 1 818 186,00 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE:  1 095 937,00 PLN

 

Przekop

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM