Przejdź do treści

Aktualności

Komunikat Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

W związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wprowadzone zostały następujące zasady funkcjonowania Centrum w okresie do 9 października br.:
 
1.    Pracownicy Centrum Zaawansowanych Technologii UAM pracują zdalnie. Można się z nimi kontaktować za pomocą poczty mailowej. Wprowadzone  zostały dyżury wyznaczonych pracowników w godzinach od 9:00 do 12:00.
2.    Wszelką dokumentację skierowaną do CZT UAM należy składać w specjalnie do tego celu wyznaczonym pojemniku, który znajduje się w portierni przy wejściu głównym do budynku D.
3.    Pracownicy CZT UAM, którzy chcą wejść do obiektów CZT UAM powinni uzyskać droga mailową zgodę dyrektora Centrum (marcinia@amu.edu.pl). Portier odmawia wstępu do budynku osobie, która nie uzyskała zgody dyrektora.
4.    Każda osoba wchodząca do budynków Centrum Zaawansowanych Technologii UAM powinna na żądanie portiera poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała.
W przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 38 stopni Celsjusza, osoba taka nie będzie wpuszczona na teren obiektu.
5.    Wszystkie osoby przebywające w budynkach Centrum są bezwzględnie zobowiązane do zakrywania nosa i ust w przestrzeni wspólnej, w szczególności w toaletach, windach i ciągach komunikacyjnych.
6.    Wszystkie osoby przebywające w budynkach CZT UAM zobowiązane są  do przestrzegania obowiązujących na Uczelni procedur oraz aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
 
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Dyrektor CZT UAM

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM