Przejdź do treści

Aktualności

Mamy Vice-dyrektora

Mamy Vice-dyrektora.

Od września kolejnym Vice - dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM został prof. dr hab. Artur. R. Stefankiewicz.

Profesor dr hab. Artur R. Stefankiewicz, uzyskał stopień magistra chemii w 2005 roku pod kierunkiem Prof. dr hab. Wandy Radeckiej-Paryzek na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Następnie rozpoczął studia doktoranckie w grupie laureata nagrody Nobla, Prof. Jean-Marie Lehna w Strasburgu, które ukończył w roku 2009. W latach 2009-2013 pracował jako stażysta podoktorski na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania) w zespole Prof. Jeremiego K. M. Sandersa. Jego głównym kierunkiem badań jest szeroko rozumiana chemii supramolekularna. Zajmuje się syntezą, badaniem właściwości fizykochemicznych i funkcji multidynamicznych nanostruktur takich jak nanokapsuły, polimery czy materiały adaptacyjne. Beneficjent wielu programów naukowych m.in. Marie Curie (UE), Homing Plus (FNP), Lider (NCBIR), Sonata Bis (NCN) czy Iuventus Plus (MNiSW). Za swoje osiągnięcia naukowe został wielokrotnie nagradzany m.in. był stypendystą BGF, laureatem nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą habilitację czy zdobywcą nagrody finałowej tygodnika Polityka. Od 2019 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci (Wiktora i Hani). Jego pasją są sporty motorowe oraz podróże po Azji.

Serdecznie gratulujemy!

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM