Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Samo-asocjacja multi-responsywnych-dynamicznych nanosensorów molekularnych i supramolekularnych

opis projektu

kierownik zespołu:

dr Wojciech Drożdż

Zespół:

Zaprezentowany projekt ma na celu wygenerowanie klatek organicznych zawierających wielokrotne wiązania odwracalne w swojej strukturze, zdolne do enkapsulacji w ich wnętrzu cząsteczki gościa. Transport i uwalnianie substancji biologicznie aktywnych jest niezwykle istotny z medycznego punktu widzenia, gdyż umożliwia dostarczenie leku bezpośrednio do chorych i zainfekowanych komórek. Procesy te są niezwykle złożone i ciągle trwają badania nad coraz to lepszymi nośnikami. Podczas gdy ogromna większość dostępnych molekularnych „nośników” wykorzystuje jedno lub dwa odwracalne wiązanie w swojej strukturze, proponowany projekt obejmuje aż trzy niezależne dynamiczne połączenie w obrębie pojedynczej klatki. Zapewnia to wielopoziomową odpowiedź na bodźce zewnętrzne tymsamym zwiększając możliwość zarówno transportu jak i uwalniania cząsteczki gościa (leku). Dodatkowo zostaną określone zdolności adaptacyjne otrzymanych układów ze względu na odwracalne procesy tworzenia/dekompozycji/wymiany komponentów możliwe dzięki dynamicznym połączeniom komponentów klatkowych. Natomiast wykorzystanie bloków budulcowych o właściwościach fluorescencyjnych umożliwi zastosowanie ich, jako multi-funkcjonalne nanosensory. Początkowy etap zakłada wieloetapową syntezę poli-aromatycznych sfunkcjonalizowanych bloków aromatycznych oraz elastycznych łączników organicznych, które w dalszej części projektu, na skutek wygenerowania wiązani odwracalnych między nimi, utworzą multi-dynamiczne klatki fluorescencyjne. Otrzymane związkizostaną scharakteryzowane za pomocą szeregu technik analitycznych. Tak otrzymane architektury zostaną skrupulatnie przebadane pod kątem enkapsulacji cząsteczek biologicznie aktywnych, w tym symulantów chemicznych środków bojowych. Dodatkowo, ze względu nawystępowanie wiązań odwracalnych, sprawdzone zostaną właściwości dynamiczne otrzymanych układów z uwzględnieniem procesów samo-segregacji oraz wymiany komponentów.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM