Przejdź do treści

Aktualności

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, W związku z Zarządzeniem Rektora 431/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności UAM w Poznaniu oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie zdecydowaliśmy , o wprowadzeniu następujących działań w CZT UAM od dnia dzisiejszego, tj. od piątku 13 marca 2020 r.: - zamknięte zostaną wszystkie drzwi zewnętrze wejściowe do budynków CZT z wyjątkiem drzwi znajdujących się od strony budynku D, - karty wejściowe (karty dostępu) zostaną wydane bez konieczności ich zwracania na portiernię do odwołania, - odwołane zostają wszystkie zaplanowane do końca marca wydarzenia, których organizatorem jest CZT UAM (szkolenia, warsztaty, konferencje), - umożliwiamy pracownikom CZT UAM zdalne świadczenie pracy w formie Home Office, - odwołujemy wszystkie delegacje krajowe i zagraniczne, - rekomendujemy organizowanie zaplanowanych już spotkań wewnętrznych w CZT drogą elektroniczną lub telefoniczną. Jednocześnie apelujemy do wszystkich o zachowanie wszelkich środków ostrożności, unikanie miejsc zbiorowych oraz stosowanie się do ustalonych zasad. Pamiętajmy, że w przypadku podejrzenia zakażenia należy bezzwłocznie, TELEFONICZNIE, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, nr infolinii 800 190 590. Z życzeniami zdrowia, Prof. dr hab. Bronisław Marciniak Dyrektor CZT UAM prof. UAM dr hab. inż. Jakub Rybka Z-ca Dyrektora CZT UAM
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM