Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Synteza i charakterystyka nowych polimerów supramolekularnych na bazie sfunkcjonalizowanych aminokwasami platform organicznych

opis projektu

kierownik zespołu:

dr Grzegorz Markiewicz

Zespół:

Celem projektu jest synteza nowych, wysoce uporządkowanych polimerów supramolekularnych na bazie bloków diimidowych sfunkcjonalizowanych naturalnymi aminokwasami białkowymi. Synteza zaplanowanych polimerów odbywać się będzie na drodze procesu samo-asocjacji, w której odpowiednio zaprojektowane monomery będą spontanicznie agregowały poprzez niekowalencyjne oddziaływania supramolekularne (wiązania wodorowe i oddziaływania π-π stackingowe). Niekowalencyjne polimery stanowią niezwykle ważną klasę związków supramolekularnych, nie tylko ze względu na ich fascynujące i unikatowe cechy strukturalne zgłębiające wiedzę na temat zjawiska samo-asocjacji i oddziaływań nim kierujących, ale także posiadają szeroką gamę właściwości zapewniających im potencjał aplikacyjny w wielu dziedzinach takich jak: nanotechnologia, nanoelektronika, fotowoltaika, czy barwniki fluorescencyjne.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM