Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Nowe materiały hybrydowe w oparciu o polisiloksany modyfikowane silseskwioksanami

opis projektu

kierownik zespołu:

mgr Katarzyna Mituła

Zespół:

Związki krzemoorganiczne, posiadające w swojej strukturze połączenia organiczno-nieorganiczne są uważane za bardzo interesujące i badane przez wielu naukowców już od kilku dekad, co jest bardzo dobrze odzwierciedlone w stale rosnącej ilości patentów i publikacji. Oferują możliwość stworzenia zaawansowanych, wielofunkcyjnych materiałów hybrydowych, dzięki kombinacji właściwości zarówno segmentów organicznych, jak i nieorganicznych. Polisiloksany (PS), dzięki swoim unikatowym właściwościom, znalazły ogromną ilość zastosowań w prawie wszystkich gałęziach przemysłu, a także w życiu codziennym, m.in. w przemyśle spożywczym i samochodowym, optoelektronice (OLED), w systemach doprowadzania leków, czy kosmetyce. Przyszłość silikonów jest w dużej mierze związana z modyfikacją ich struktury organicznymi grupami funkcyjnymi, w celu uzyskania polimerów o specyficznych własnościach. Silseskwioksany to rozpoznawalne na całym świecie układy o organiczno-nieorganicznej, nanometrycznej strukturze oraz o specyficznych właściwościach m.in. stabilności termicznej, odporności na utlenianie oraz nietoksyczności. Wykorzystywane są m.in. w chemii materiałów (nanowypełniacze i modyfikatory polimerów), w syntezie zaawansowanych układów tzw. “fine chemicals” w biomedycynie i biochemii (np. w systemie doprowadzania leków, czy w kompozytach dentystycznych), optoelektronice, czy bateriach. Doniesienia literaturowe dotyczące modyfikacji polisiloksanów, poprzez wprowadzenie do ich matrycy silseskwioksanów, są nadal nieliczne. Celem projektu jest zaprojektowanie i synteza nowych rodzajów materiałów hybrydowych opartych na polisiloksanach i silseskwioksanach jako ich modyfikatorach. Decydującą cechą tych badań jest szeroki zakres różniących się strukturą funkcjonalizowanych silseskwioksanów, które planuje się zastosować do modyfikacji PS. Kluczowym aspektem projektu jest zbadanie wpływu różnych struktur silseskwioksanów obecnych w sieci otrzymanych materiałów hybrydowych na ich właściwości fizyczne i chemiczne, co zostanie zweryfikowane odpowiednimi badaniami.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM