Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Metalopolimeryczne filmy kompleksów metali przejściowych jako aktywne warstwy do zastosowań elektrochromowych

opis projektu

kierownik zespołu:

Prof. UAM dr hab. Monika Wałęsa - Chorab

Zespół:

Celem naukowym projektu "Metalopolimeryczne filmy kompleksów metali przejściowych jako aktywne warstwy do zastosowań elektrochromowych" jest synteza nowych kompleksów jonów metali d-elektronowych z ligandami typu hydrazonów, ich polimeryzacja na powierzchni w celu otrzymania stabilnych cienkich filmów oraz zbadanie ich właściwości elektrochromowych w celu zastosowania jako aktywnych warstw w urządzeniach elektrochromowych. Pierwsza część projektu zakłada syntezę i charakterystykę nowych ligandów typu hydrazonów i ich kompleksów supramolekularnych z jonami metali przejściowych. Otrzymane kompleksy zostaną spolimeryzowane na powierzchni elektrody pracującej tworząc nierozpuszczalne cienkie filmy. Właściwości elektrochromowe otrzymanych związków będą zbadane za pomocą metod elektrochemicznych oraz spektroelektrochemicznych zarówno w roztworze jak i cienkim filmie. Zaprojektowane związki powinny wykazywać różne kolory w zależności od rodzaju jonu metalu i jego stopnia utlenienia, wysoki kontrast kolorów pomiędzy stanem neutralnym i utlenionym/zredukowanym oraz dużą trwałość

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM