Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Fotoimmunoterapia – nowa strategia leczenia glejaka wielopostaciowego

opis projektu

kierownik zespołu:

Prof. dr hab. n.med. Gabriela Kramer-Marek

Zespół:

Glejak wielopostaciowy (GBM) charakteryzuje się skrajnie złośliwym przebiegiem klinicznym. Mediana czasu przeżycia wśród chorych z rozpoznanym GBM leczonych wg ustalonych standardów wynosi od 12-15 miesięcy. Aktualny przyjęty standard leczenia GBM obejmuje maksymalnie możliwy zakres resekcji chirurgicznej oraz uzupełniające leczenie w postaci radio- i chemioterapii z wykorzystaniem głównie temozolamidu. Pomimo tak radyklanego leczenia często dochodzi u pacjentów do wznowy. W związku z tym konieczne jest zintensyfikowanie badań nad opracowaniem innowacyjnych strategii terapeutycznych. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój immunoterapii przeciwnowotworowej z udziałem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na immunologiczne punkty kontroli odpowiedzi odpornościowej PD-1/PD-L1 (białko programowalnej śmierci komórki 1 oraz jego ligand). Niestety, próby immunoterapii w GBM nie przyniosły do tej pory spodziewanych efektów co wynika z immunosupresyjnego mikrośrodowiska tego nowotworu, charakteryzującego się brakiem obecności w środowisku guza cytotoksycznych limfocytów T. Wobec powyższego postawiliśmy hipotezę, iż fotoimmunoterapia (ang. photoimunotherapy; PIT) skierowana przeciwko receptorowi dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) prowadzić będzie do nasilenia odpowiedzi immunologicznej wobec komórek GBM i ich eliminacji.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM