Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Rozwój, agregacje larw oraz atraktanty chrząszcza nekrofagicznego z gatunku Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) (Silphidae).

opis projektu

kierownik zespołu:

Prof. UAM dr hab. Szymon Matuszewski

Zespół:

Chrząszcz z gatunku Necrodes littoralis L. często kolonizuje ludzkie zwłoki w środowiskach naturalnych Europy Środkowej i Północnej. Jest więc wykorzystywany przez entomologów sądowych między innymi do szacowania czasu śmierci w sprawach zgonów w niewyjaśnionych okolicznościach. Celem projektu jest zbadanie niektórych aspektów biologii tego gatunku. W eksperymentach laboratoryjnych chcemy poznać przebieg jego rozwoju w różnych warunkach temperaturowych, wzorce oraz mechanizmy tworzenia przez larwy tzw. mas larwalnych na zwłokach, substancje przywabiające do zwłok dorosłe chrząszcze oraz konkurencję pomiędzy badanym gatunkiem a muchówkami nekrofagicznymi z rodziny plujkowatych.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM