Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Nowe perspektywy dla tetrafunkcjonalnych silseskwioksanów typu double-decker jako molekularnych rusztowań dla reaktywnych grup organicznych

opis projektu

kierownik zespołu:

prof. UAM dr hab. Beata Dudziec

Zespół:

dr Monika Rzonsowska

Doktoranci:
mgr Katarzyna Mituła
mgr Julia Duszczak
mgr Aleksandra Florkowska

Studenci I i II Stopnia:

Lic. Marek Witaszczyk

Lic. Filip Pakulski

Kamil Olszewski

Patrycja Opach

Julia Frąckowiak

Celem projektu jest zaprojektowanie selektywnych metod syntezy nowych tetrafunkcjonalnych silseskwioksanów typu double-decker (DDSQ-4Si), w których rdzeń Si-O-Si stanowi rusztowanie dla czterech reaktywnych grup organicznych (GF). Wyjątkowość proponowanych metod polega nie tylko na wykorzystaniu nowych tetrafunkcjonalnych układów DDSQ, ale również na opracowywaniu nowych katalitycznych szlaków syntetycznych do ich dalszych modyfikacji, które to jak dotąd nie były znane. Procesy te będą uzależnione od typu GF zakotwiczonych na rdzeniu DDSQ. Projekt zakłada stworzenie biblioteki różnorodnie funkcjonalizowanych DDSQ-4Si, które będą prekursorami do dalszych ich przekształceń determinujących ich reaktywność i właściwości. Ich potencjał aplikacyjny będzie weryfikowany w próbach ich wykorzystania w syntezie materiałów hybrydowych o zadanej strukturze, do immobilizacji katalizatorów czy w chemii dendrymerów. Prowadzone w ramach projektu prace przyczynią się do wzbogacenia wiedzy na temat metodologii funkcjonalizacji silseskwioksanów typu DDSQ, jako platform do tworzenia nowych materiałów hybrydowych o unikalnej architekturze i interesujących właściwościach fizycznych, jako wysoce specjalistyczne materiały, tzw. „fine-chemicals”.

 

dr hab. Beata Dudziec

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM