Przejdź do treści

Aktualności

Wmurowanie kamienia węgielnego

W dniu 1 czerwca 2011r. odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę WCZT.

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT). Centrum będzie multidyscyplinarnym ośrodkiem, który ma skupiać najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koszt inwestycji wynosi 63 mln euro. Obiekt będzie miał powierzchnie prawie 20 tys. mkw. W uroczystości uczestniczyli m.in. minister Elżbieta Bieńkowska, wiceminister Maciej Banach, wojewoda wielkopolski Piotr Florek, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Infrastruktura WCZT składać się będzie z Centrum Technologii Biomedycznej, Centrum Biotechnologii Przemysłowej i Roślinnej, Centrum Technologii Chemicznych i Nanotechnologii oraz Centrum Badan Materiałowych wraz z Regionalnym Laboratorium Unikatowej Aparatury. WCZT tworzone jest przy współudziale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a także m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego oraz instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wspólne przedsięwzięcie uczelni publicznych miasta Poznania, instytutów naukowych PAN jest pierwszym w Polsce na tak dużą skalę. "Cieszę się, że potrzebę łączenia uczelni i instytutów naukowych dostrzegły najwyższe władze kraju, zapisując taka możliwość w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym" – powiedział w trakcie uroczystości JM Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak. Budowa i wyposażenie WCZT realizowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Misją Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii jest realizacja dużych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych zarówno we współpracy w ramach platform technologicznych i programów ramowych UE, jak i realizacja programów strategicznych koordynowanych i zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Przewiduje się, że w Centrum znajdzie pracę ponad dwustu pracowników badawczych zatrudnionych na etatach kontraktowych, a pochodzących z grona najzdolniejszych absolwentów studiów doktoranckich i pracowników naukowych, przede wszystkim poznańskich uczelni i instytutów naukowych. WCZT stwarza więc ogromną szansę, w szczególności dla młodej i średniej generacji polskich naukowców, którzy znajdą warunki pracy w Poznaniu umożliwiające osiągnięcia w skali światowej.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM