Przejdź do treści

Aktualności

UROCZYSTE OTWARCIE WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA 
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

oraz seminarium naukowe prezentujące
PROGRAM BADAWCZY WCZT

odbędą się w dniach 1-2 grudnia 2015 roku
w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii,
ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań

 

Program uroczystości:

1 grudnia 2015 r.

10:30   Uroczyste Otwarcie – Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak

10:50   „Misja i realizacja projektu inwestycyjnego WCZT” – Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego WCZT prof. Bogdan Marciniec

11:15   „Wsparcie badań materiałowych, biotechnologii oraz infrastruktury badawczej w ofercie programowej NCBR” – Zastępca Dyrektora NCBR prof. Jerzy Kątcki

11:45   Prezentacja infrastruktury badawczej WCZT

13:30   Lunch

14:30-17:30 Wykłady plenarne

  • - prof. Krzysztof Matyjaszewski: „Zaawansowane materiały otrzymywane z wykorzystaniem kontrolowanych polimeryzacji rodnikowych”
  • - prof. Michael Giersig: „Nanomateriały z ich znakomitymi właściwościami dla zastosowań w biomedycynie i elektronice”
  • - prof. Tomasz Haertlé: „Zastosowania probiotyków i enzymów we współczesnej medycynie, rolnictwie i przemyśle spożywczym”
     
*Prosimy o potwierdzenie udziału w Uroczystości Otwarcia do dnia 27 listopada 2015 r.
na adres e-mail: wczt@amu.edu.pl, tel. 61 829 1992

 

2 grudnia 2015 r.

9:00-18:00 Seminarium naukowe

 

18:00 Kolacja

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM