Przejdź do treści

Aktualności

W ramach konsorcjum EPIKUR spotkanie na Universität für Bodenkultur Wien

 

Uniwersytet im Adama Mickiewicza stał się uniwersytetem prawdziwie europejskim i wszedł w skład konsorcjum EPICUR zrzeszającego osiem uczelni. Każda ze zwycięskich 12 federacji, które tworzyć będą „uniwersytet europejski", otrzyma grant w wysokości pięciu milionów EURO. Kwota ta przewidziana jest na wypracowanie modelu infrastruktury nowej uczelni oraz opracowanie wzorcowych rozwiązań prawno-organizacyjnych.

Po długiej i wnikliwej analizie Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, podjął decyzję o przystąpieniu do tworzącego się konsorcjum, w skład którego weszły uczelnie z Strasbourga, Freiburga, Amsterdamu, Karlsruhe, Wiednia, Salonik, Mulhouse oraz UAM.

Na zdjęciu Magnificencja Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wraz z Panią Prorektorką prof. Bogumiłą Kaniewską, Dziekanem Wydziału Biologii prof. Przemysławem Wojtaszkiem, naszym Vicedyrektorem prof. Jakubem Rybką oraz prof. Rafałem Witkowskim (AMU EPICUR project oficer) z  wizytą na Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), parterem UAM w ramach konsorcjum EPICUR.

Universität für Bodenkultur Wien jest Alma Mater naszego Vicedyrektor! 

 

EPICUR

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM