Przejdź do treści

Aktualności

SEMINARIUM WCZT - MOŻLIWOŚCI POMIAROWE MIKROSKOPII OPTYCZNEJ I ELEKTRONOWEJ

W dniu 13 listopada 2017r. o godz. 12.00 w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii (budynek D, I piętro, sali 111 ) przy ul. Umultowskiej  89C odbędzie się

Seminarium prezentujące możliwości pomiarowe mikroskopii optycznej i elektronowej, będącej wyposażeniem Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii
 

Serdecznie zapraszam do udziału.

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

Zgłoszenia przyjmowane drogą mailową: czt@amu.edu.pl

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM