Skip to main content

Aparatura

Wysokorozdzielczy środowiskowy skaningowy mikroskop elektronowy (Quanta 250 FEG, FEI)

Praca w warunkach wysokiej i niskiej próżni oraz w trybie środowiskowym ESEM. Badanie dowolnych materiałów przewodzących i nieprzewodzących, możliwość obrazowania SE i BSE w każdym trybie pracy. Praca w trybie STEM. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Automatyczny trymer Leica EM TXP, modularny system napylania próżniowego (kombinacja systemu napylania metalami i węglem) Q15OT ES.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE

- tryb wysokiej próżni, niskiej próżni i środowiskowy,
- analizator EDS (EDAX), analiza ilościowa i mapowania składu chemicznego próbki,
- analizator WDS LEXS (EDAX) – tylko próbki przewodzące elektrycznie,
- analizator EBSD (EDAX) – tylko próbki przewodzące elektrycznie.

MATERIAŁY MOŻLIWE DO ZBADANIA

- ciała stałe w postaci: proszków, materiałów litych lub cienkich warstw,
- metale, ceramiki, polimery, układy biologiczne, 
- probki lite w rozmiarze od kilku milimetrow do kilku centymetrow.

ZASTOSOWANIE

- obrazowanie mikrostruktury,
- pomiary grubości osadzonej warstwy,
- określenie wielkości ziaren proszków,
- analiza składu pierwiastkowego,
- mapowanie rozkładu pierwiastków,
- określenie jednorodności materiału,
- obrazowanie komórek biologicznych,
- mapowanie orientacji krystalograficznej struktur powierzchniowych.

POTENCJALNI ODBIORCY

- metalurgia, przemysł ceramiczny i polimerów, 
- proszki.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM