Skip to main content

Aparatura

Bruker Ascend™ 600 MHz

CryoPlatform™ Prodigy, która pozwala na 2-3-krotny wzrost czułości w stosunku do klasycznych sond działających w temperaturze pokojowej (pomiary w fazie ciekłej), szerokopasmową sondę, 5 mm, BBFO SMART probe’ (pomiary w fazie ciekłej), sondę VTN CP/MAS (pomiary w fazie stałej).

Więcej informacji na stronie producenta - link

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM