Skip to main content

Aparatura

Chromatograf cieczowy (HPLC, Waters 2695 Alliance)

Chromatograf cieczowy (HPLC, Waters 2695 Alliance) wyposażony w detektory UV/Vis i refraktometryczny oraz szereg kolumn umożliwiających rozdział oraz analizę związków o różnej polarności i lotności. Urządzenie posiada autosampler na 120 próbek, a także ma możliwość dozowania do czterech współrozpuszczalników pracując izokratycznie lub w gradiencie. Chromatograf charakteryzuje się niezawodnością i wysoką powtarzalnością wyników.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM