Skip to main content

Aparatura

GC-MS (SCION SQ, Bruker)

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas wyposażonym w pojedyńczy kwadrupol. Możliwość detekcji mas w zakresie 1 – 1200 Da, szybkoś skanowania do 14000 Da/s. Aparat wyposażony jest w autosampler.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM