Skip to main content

Aparatura

Reaktor fluidalny

Reaktor fluidalny umożliwiający prowadzenie syntez z użyciem katalizatorów heterogenicznych w złożu fluidalnym. Reaktor pozwala na pracę z 4 gazami (Azot, CO, H2, Powietrze), z których jeden pełni rolę gazu nośnego a pozostałe mogą być reagentami. Proces jest w pełni kontrolowany i może odbywać się dla temperatur do 300°C oraz 30 atmosfer. System reakcyjny jest sprzężony z chromatografem gazowym umożliwiającym sekwencyjne analizowanie produktów reakcji.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM