Skip to main content

Aparatura

Mikroskop konfokalny biologiczny (Olympus FV1200)

Mikroskop konfokalny biologiczny (Olympus FV1200)

Wyposażony w dwa detektory GaAsP, z moż-liwością obrazowania żywych komórek, kompensacja dryfu termicznego osi z, pięć równoległych kanałów detekcji, lasery wzbudzające: 405 nm, 458/488/515 nm, 559 nm, 635 nm.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM