Skip to main content

Aparatura

Nanozrywarka (Agilent T150)

Nanozrywarka (Agilent T150)

Aparat ten po-zwala na próby zrywania włókien naturalnych, sztucz-nych i metalicznych. Bardzo wysoka precyzja pomia-rów pozwala badać pojedyncze włókna (np. jedwabiu pajęczego). Maksymalna siła 500 mN, rozdzielczość sił 50 nN, rozdzielczość przemieszczenia 0,01 nm, maksy-malne rozciąganie 200 nm.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM