Skip to main content

Aparatura

Elektroprzędzenie (elektrospinning)

Przedmiot usługi
Wykonanie materiałów nanowłóknistych i tkanin metodą elektroprzędzenia z roztworów polimerów lub na sucho. Dobór optymalnych parametrów przędzenia do określonego polimeru lub mieszaniny.


Zastosowanie
Technologia elektroprzędzenia znajduje zastosowanie w dziedzinach tj. systemy filtracyjne (środki umożliwiające separacje zawiesin/ cząstek z powietrza), inżynieria tkankowa (implanty umożliwiające szybszą regeneracje tkanek), materiały biomedyczne (nowoczesne środki opatrunkowe/nośniki leków/podłoże do hodowli komórkowych) oraz systemy kompozytowe.

Opis usługi
Elektrospinning jest technologią tworzenia włókien polimerowych przy użyciu sił elektrostatycznych. Proces ten umożliwia wytwarzanie nanowłókien i tkanin o kontrolowanej strukturze porów. Stosowaną w procesie wytwarzania medotą
przędzenia jest technologia Nanospider, która pozwala na ciągłą i masową produkcję tkanin. Główną różnicą między klasyczną techniką napylania a metodą Nanospider jest obracającą się elektroda w postaci drutu, zanurzona w roztworze polimeru.
Zaletą stosowania tej techniki jest wyższe efektywne pole elektrostatyczne a także zapobieganie niepożądanym zmianom występującym w roztworze podczas długotrwałej ekspozycji.
Przebieg procesu:
- określenie wpływu parametrów na proces elektroprzędzenia (temperatura, prędkość obrotu elektrody, prędkość przesuwania materiału, napięcie elektrod) na drodze doświadczalnej,
- wytworzenie struktur włóknistych z otrzymanych materiałów.


Wynik
Zestaw parametrów procesowych. Produkt końcowy elektroprzędzenia.

Aparatura
Elmarco NS LAB – M (Nanofiber testing equipment)


Opcje
Możliwość uzyskania materiałów włóknistych z roztworów lub na sucho. Możliwość otrzymania struktur na podłożu stałym lub ruchomym.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM