Skip to main content

Aparatura

Synteza związków chemicznych w skali wielkolaboratoryjnej

Przedmiot usługi
Prowadzenie syntezy związków chemicznych i operacji technologicznych w zestawach reakcyjnych w skali wielkolaboratoryjnej. Optymalizacja procesów technologicznych.


Zastosowanie
Synteza związków chemicznych. Przygotowywanie mieszanin rozpuszczalników i roztworów. Rozdział mieszanin rozpuszczalników poprzez destylację i rektyfikację.

Opis usługi
Wielkolaboratoryjny zestaw reakcyjny pozwala na prowadzenie syntezy chemicznej na postawie dostarczonego opisu technologii chemicznej oraz na wykonywanie podstawowych operacji technologicznych w zwiększonej skali.


Wynik
Produkt syntezy chemicznej. Oddestylowany rozpuszczalnik lub frakcja. Roztwór, mieszanina o zadanym składzie.

Aparatura
Zestawy reakcyjne Normag z reaktorami o pojemności 10 i 20 L wyposażonymi w płaszcz grzejny, zaopatrzone w ultratermostat,
mieszadło mechaniczne, chłodnicę zwrotną, układ dozowania, kolumna rektyfikacyja z zaworem magnetycznym podziału refluksu
sterowanym zegarem i odbieralnikami o pojemności 20 L. Zakres temperatury pracy od -20 do 115°C.


Opcje
Możliwość pracy pod zmniejszonym ciśnieniem i w atmosferze gazu obojętnego. Usługi powiązane: odparowanie i zatężanie roztworów w skali wielkolaboratoryjnej, ekstrakcja, wydzielanie, suszenie i krystalizacja produktów reakcji, analiza ilościowa
i jakościowa, spektroskopia FTIR.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM