Skip to main content

Aparatura

Odparowanie i zatężanie roztworów w skali wielkolaboratoryjnej

Przedmiot usługi
Zatężanie i odparowywanie roztworów w skali wielkolaboratoryjnej.


Zastosowanie
Wydzielanie produktów syntezy chemicznej. Odparowywanie rozpuszczalników. Rozdział mieszaniny rozpuszczalników. Zagęszczanie roztworów. Suszenie osadów. Odzysk rozpuszczalników. Oczyszczanie rozpuszczalników. Prowadzenie reakcji w warunkach refluksu (zawrotu rozpuszczalnika). Oczyszczanie produktów reakcji chemicznej (krystalizacja, rekrystalizacja).


Opis usługi
Rotacyjna wyparka próżniowa umożliwia prowadzenie szeregu jednostkowych operacji technologicznych na roztworach, w zależności od potrzeb może to być: krystalizacja produktu z roztworu, zatężanie roztworu, suszenie produktu reakcji, oddestylowanie rozpuszczalnika lub produktu reakcji. Wyparka umożliwia sprawny odzysk i regenerację zużytych roztworów rozpuszczalników po procesach syntezy, ekstrakcji i oczyszczania produktów. Proces odbywa się w warunkach kontrowanej temperatury i ciśnienia,
dobieranych odpowiednio do rodzaju rozpuszczalnika / frakcji lotnej.

Wynik
Wydzielony produkt syntezy chemicznej. Oddestylowany rozpuszczalnik.

Aparatura
Wyparka rotacyjna Büchi Rotavapor R-220 SE z membranową pompą próżniową. Objętość kolby: 10 L. Temperatura łaźni wodnej:
20 do 95°C. Regulacja ciśnienia: 20 do 1000 mbar. Wydajność: do 14 litrów etanolu na godzinę.


Opcje
Automatyczny dozownik cieczy. Odbieralnik o pojemności 10 L. Usługi powiązane: Synteza związków chemicznych w skali wielkolaboratoryjnej, ekstrakcja, analiza ilościowa i jakościowa, spektroskopia FTIR.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM