Skip to main content

Aparatura

Obróbka termiczna szkła i wypalanie ceramiki

Przedmiot usługi
Obróbka termiczna szkła i wypalanie ceramiki.


Zastosowanie
Wytwarzanie materiałów ceramicznych i ogniotrwałych (wypalanie). Spiekanie proszków (np. prasowane proszki metali). Odprężanie szkła – usuwanie naprężeń trwałych. Powlekanie (nanoszenie powłok) oraz zdobienie ceramiki i szkła (fusing). Badania szkła i ceramiki.


Opis usługi
Obróbka termiczna zgodnie z ustalonym programem temperaturowym.


Wynik
Produkt obróbki cieplnej lub spiekania.


Aparatura
Elektryczny piec do termicznej obróbki szkła i wypalania ceramiki Rohde FE 250. Pojemność 250 L. Wymiary wnętrza: 1100 x
600 x 410 mm. Moc grzewcza: 11 kW. Izolacja: dwuwarstwowa. Ogrzewanie: jednostronne. Elementy grzejne: kwarcowe promienniki
podczerwieni. Maksymalna temperatura 1000°C.


Opcje
Do 15 segmentów programu temperaturowego. Badania powiązane: właściwości mechaniczne przy zginaniu, właściwości mechaniczne przy ściskaniu, udarność Charpy’ego, oznaczenie gęstości.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM