Skip to main content

Aparatura

Suszenie próżniowe

Przedmiot usługi
Suszenie próżniowe surowców naturalnych, substancji chemicznych, produktów spożywczych i innych wrażliwych na temperaturę materiałów.


Zastosowanie
Suszenie próżniowe stosuje się, gdy konieczne jest usunięcie z suszonego materiału wody (wilgoci) i związków lotnych w sposób zapewniający zachowanie oraz utrwalenie w jak największym stopniu struktury suszonego materiału i, w przypadku obecności składników wrażliwych na temperaturę, mogących ulegać rozkładowi termicznemu albo innym przemianom chemicznym bądź fizycznym. Branże: chemia, biologia, farmaceutyki, produkty pochodzenia naturalnego.


Opis usługi
Zastosowanie warunków próżniowych w trakcie suszenie pozwala na obniżenie temperatury tego procesu oraz skrócenie czasu działania temperatury na suszony materiał, co, szczególnie w przypadku próbek pochodzenia naturalnego, sprzyja zachowaniu pierwotnych cech i morfologii suszonego materiału.

Wynik
Wysuszony w warunkach próżniowych materiał zachowujący pierwotną strukturę i właściwości.


Aparatura
Laboratoryjna suszarka próżniowa Goldbrunn 450 o pojemności 20 L. Zakres temperatury suszenia od 50 do 250°C, maksymalne
podciśnienie 0,1 atm.

Opcje
Badania powiązane: oznaczanie zawartości wilgoci (ubytku masy po suszeniu) w próbce, oznaczanie zawartości popiołu po spaleniu, ilościowa i jakościowa analiza chemiczna.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM