Skip to main content

Aparatura

Wytwarzanie znormalizowanych kształtek pomiarowych z tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku

Normy

ISO 294, ISO 3167, PN-EN ISO 527


Przedmiot usługi
Wytwarzanie znormalizowanych kształtek pomiarowych (wiosełek) typu 1A do badań zgodnych z normą PN-EN ISO 527 metodą wtrysku.


Zastosowanie
Przygotowanie próbek do badań mechanicznych na maszynie wytrzymałościowej. Optymalizacja produkcji metodą wtrysku: porównanie próbek uzyskanych przy różnych parametrach przetwórczych - temperaturach stref grzewczych i formy, prędkości
wtryskiwania, profilu siły docisku. Przetwórstwo tworzyw sztucznych, termoplasty, materiały konstrukcyjne, tworzywa budowlane, tworzywa napełniane, tworzywa wzmacniane włóknami, blendy polimerowe.

Opis usługi
Wykonanie serii kształtek pomiarowych typu 1A do badań zgodnie z normą ISO 527. Proces wtryskiwania przeprowadzany jest zgodnie z normą ISO 294-1 lub przy innych zadanych parametrach. Kształtki przeznaczone są do wykonywania badań
mechanicznych, starzeniowych, kąta zwilżania powierzchni wodą lub palności. Proces pozwala określić optymalne parametry wtrysku kształtki, co (w ograniczonym zakresie) pozwala na przeniesienie tych parametrów na inny detal o podobnej masie.


Wynik
Uniwersalne kształtki pomiarowe typu 1A zgodne z normą ISO 527 przeznaczone do badań mechanicznych oraz palności metodą wg normy EN 60695. W przypadku wykonania dodatkowych badań wytrzymałościowych - wpływ parametrów przetwórczych na właściwości mechaniczne uzyskanych próbek.

Aparatura
Bezkolumnowa wtryskarka Engel e-victory 170/80 z elektrycznym napędem jednostki wtryskowej, hydraulicznym napędem jednostki
zamykania i z układem plastyfikującym o geometrii standardowej G1 (uniwersalnej) ze ślimakiem o średnicy 25 mm do przetwarzania tworzyw czystych oraz napełnianych (nie zawierających siarki). Temperatura nagrzewania do 350°C. Siła zamykania do 800 kN.

Opcje
Forma wtryskowa z wymiennymi wkładkami na kształtki do badań. Dwugniazdowa forma do kształtek pomiarowych typu 1A. Badania powiązane z użyciem wytworzonych kształtek: pomiary wytrzymałościowe, pomiar kąta zwilżania według PN-EN 828, twardość metodą Shore’a, badania starzeniowe w komorze UV, temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM