Skip to main content

Aparatura

Wytłaczanie termoplastycznych tworzyw sztucznych

Przedmiot usługi
Dobór parametrów procesu wytłaczania (strugi, folii, folii z rozdmuchem) dla nowych materiałów. Homogenizacja układów polimer - napełniacz / modyfikator.


Zastosowanie
Wytwarzanie nowych materiałów, określenie wytłaczalności termoplastycznych tworzyw sztucznych, dobór parametrów przetwórczych układów polimer-napełniacz, homogenizacja układów polimer-napełniacz na wytłaczarce dwuślimakowej, otrzymywanie granulatów termoplastycznych tworzyw sztucznych, wytłaczanie folii, folii z rozdmuchem, strugi tworzywa termoplastycznego.


Opis usługi
Polimer termoplastyczny najczęściej w postaci granulatu jest podawany do podgrzewanego cylindra, w którym ulega plastyfikacji i homogenizacji a następnie przechodzi przez głowicę wytłaczającą, kalibratory formujące gotowy wyrób. Wytłoczka jest chłodzona na powietrzu lub w łaźni z wodą, a następnie cięta na odcinki o pożądanym wymiarze lub nawijana na szpulki. Proces wytłaczania umożliwia otrzymywanie na wytłaczarce dwuślimakowej nowych kompozycji polimerów i napełniaczy w postaci masterbatchy. Wytwarzanie granulatów z odpowiednią zawartością modyfikatorów, a następnie wytłaczanie materiału poprzez dobór parametrów przetwórczych w postaci folii lub strugi.


Wynik
Otrzymanie wytłoczonego materiału w postaci strugi, granulatu lub folii. Określenie parametrów procesu przetwórczego.
Homogenizacja układu polimer / napełniacz (modyfikator).

Aparatura
Modułowy zestaw urządzeń przetwórczo-pomiarowych do wytłaczania tworzyw termoplastycznych Haake PolyLab OS (Thermo Scientific). Wytłaczarka jednoślimakowa Rheomex 19/25; L/D 25; średnica śruby 19,05 mm; maksymalna temperatura 450˚C, trzy strefy grzejne. Wytłaczarka dwuślimakowa Rheomex 16/25; średnica śruby 16 mm; L/D 25; maksymalna temperatura 350˚C; siedem stref grzejnych.

Opcje
Wytłaczanie tworzywa w postaci strugi, rurek, folii oraz folii z rozdmuchem. Wytworzenie granulatu z wytworzonego tworzywa.
Badania powiązane: właściwości reologiczne (w tym wysokotemperaturowe), MFI (melt flow index), temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, właściwości mechaniczne,
oznaczenie wydłużenia trwałego, twardość metodą Shore'a, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej, badania TGA i DSC.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM