Skip to main content

Aparatura

Otrzymywanie prototypów z żywic epoksydowych techniką odlewania próżniowego

Nazwa usługi

Otrzymywanie prototypów z żywic epoksydowych techniką odlewania próżniowego (vacuum casting)


Przedmiot usługi
Wykonanie małoseryjnych odlewów obiektów trójwymiarowych z żywic epoksydowych lub poliuretanowych do form silikonowych techniką vacuum casting. Zastosowanie form silikonowych pozwala na szybkie wykonanie kilkunastu obiektów modelu o powtarzalnych
wymiarach oraz właściwościach fizycznych i chemicznych.


Zastosowanie
Integracja części i testowanie funkcji, wytwarzanie prototypowych części z tworzyw sztucznych dla różnych gałęzi przemysłu, w tym towarów konsumpcyjnych, wyroby protetyczne i medyczne, elementy dla motoryzacji, marketing produktu, krótkie serie
produkcyjne, opakowania, obudowy dla elektroniki.

Opis usługi
Proces wymaga zastosowania wysokiej jakości modelu wzorcowego, który umieszcza się w silikonie formierskim. Po jego zastygnięciu otrzymuje się formę silikonową. W kolejnym etapie procesu odlewania próżniowego silikonowa forma zostaje rozcięta wzdłuż wcześniej ustalonych płaszczyzn podziału a model wzorcowy usuwa się i powstaje miejsce na odlew. Gotową formę umieszcza się w komorze próżniowej i wypełnia materiałem do wykonania odlewu. Sieciowanie żywic odbywa się w piecu; po otwarciu formy uzyskuje się kopię obiektu modelowego w postaci odlewu, wykonanego np. z żywicy chemoutwardzalnej.


Wynik
Funkcjonalny odlew wzorca.

Narzędzia
Zestaw próżniowy do odlewania żywic w formach silikonowych.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM