Skip to main content

Aparatura

Druk 3D w technice FDM

Nazwa usługi

Druk 3D w technice FDM

Przedmiot usługi
Wytwarzanie obiektów 3D na podstawie modelu cyfrowego z materiałów termoplastycznych


Zastosowanie
Technologia FDM (ang. Fused Deposition Modeling) służy do wytwarzania jednostkowych prototypów funkcjonalnych, modeli poglądowych, makiet, obudów, narzędzi, wyposażenia oraz zamienników uszkodzonych elementów z materiałów termoplastycznych, takich jak PLA, ABS, PC, PC-ABS i innych materiałów technicznych o właściwościach dobranych do zastosowania. Umożliwia wytworzenie obiektów o złożonych kształtach w sposób powtarzalny. Wydruki mogą być realizowane z materiałów barwnych lub przezroczystych.

Opis usługi
Metoda szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping), polega na budowaniu obiektu 3D warstwa po warstwie. Materiał termoplastyczny w formie żyłki (włókna) stapiany jest w dyszy ekstrudera. Uplastyczniony materiał przechodzi w stan stały na platformie roboczej. Po zbudowaniu warstwy, której wysokość wcześniej zdefiniowano w programie sterującym pracą drukarki, platforma obniża się (lub głowica drukująca przesuwa się do góry) i nakładane są kolejne warstwy materiału, aż do uzyskania pełnych wymiarów wydruku przestrzennego.


Wynik
Obiekt 3D wykonany z wybranego materiału termoplastycznego.

Narzędzia
Drukarki 3D: XYZ daVinci Pro 3 in 1 Wanhao i3 Flashforge Dreamer  Flashforge Adventurer 3 Flashforge Finder Rankforce RF100 Tronxy X5S He3D K280 Acura Genius 3D Bizer X2PRO

Opcje
Druk m. in. z materiałów: PLA, ABS, PVA, PET, PETG. Obróbka powierzchniowa (piaskowanie, szlifowanie) wydruku.
Usługi powiązane: przygotowanie modeli obiektów do druku 3D, wytwarzanie i testowanie prototypowych filamentów do druku 3D, badania wytrzymałościowe.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM