Skip to main content

Aparatura

Przygotowanie modeli obiektów do druku 3D

Przedmiot usługi
Przygotowanie modeli obiektów przeznaczonych do druku 3D (FDM).


Zastosowanie
Modelowanie inżynierskie jest wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Szeroka gama dostępnych oprogramowań 3D pomaga w tworzeniu cyfrowej reprezentacji modeli mechanicznych lub ich części, zanim zostaną one fizycznie wytworzone.
Oprogramowanie CAD/CAM pozwala nie tylko na tworzenie modeli, ale również składanie ich oraz obserwowanie funkcjonalności.
Modelowanie 3D stanowi nieodłączną część procesu rapid prototyping (szybkiego prototypowania) w druku przestrzennym.


Opis usługi
Modelowanie obiektów przeznaczonych do druku 3D to proces polegający na kreowaniu oraz modyfikacji obiektów przestrzennych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Projektant za pomocą oprogramowania dokonuje parametryzacji rzeczywistego przedmiotu i tworzy cyfrowy model obiektu. Istnieje możliwość wykonania wizualizacji oraz fizycznego druku obiektu. Model 3D tworzony jest w oparciu o przekazaną dokumentacje techniczną lub na podstawie fizycznie istniejącego i dostarczonego przedmiotu. Oferujemy również przygotowanie gotowego modelu CAD do procesu drukowania w technologii FDM.


Wynik
Model 3D obiektu w postaci cyfrowej.


Narzędzia
Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do modelowania 3D.

Opcje

Wykonanie modelu 3D na podstawie dostarczonej dokumentacji, rysunków, zdjęć. Przygotowanie modelu do druku 3D (G-code) i jego wydruk w technice FDM.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM