Skip to main content

Aparatura

Skaningowa kalorymetria różnicowa DSC

Przedmiot badania
Tworzywa sztuczne, żywice, kompozyty, związki organiczne i nieorganiczne, mieszaniny, minerały, próbki pochodzenia naturalnego.


Zastosowanie
Analiza przemian fazowych. Wyznaczanie ciepła właściwego. Wyznaczanie stopnia krystaliczności. Wyznaczanie temperatury zeszklenia, temperatury topnienia, temperatury krystalizacji. Badanie procesów sieciowania żywic.


Opis badania
Badanie polega na rejestrowaniu w funkcji temperatury i/lub czasu różnicy między strumieniem ciepła płynącym do próbki badanej i próbki referencyjnej. Pomiar polega na jedno lub wielokrotnym ogrzewaniu i/lub chłodzeniu próbki. Wynik pomiaru jest rejestrowany w postaci termogramu, z którego odczytywane są m.in. temperatura zeszklenia, krystalizacji. Przy pomiarze ciepła właściwego, jako wzorzec, używany jest syntetyczny szafir o znanym cieple właściwym.

Wynik badania
Wartości temperatury charakterystycznych przemian fazowych, w tym temperatury zeszklenia (Tg), temperatury krystalizacji, temperatura topnienia oraz ciepła właściwego przemiany fazowej.

Aparatura
Skaningowy kalorymetr różnicowy Netzsch DSC 209 F1 Phoenix. Zakres temperatur badania: -80°C do +600°C.
Standardowa szybkość zmian temperatury od 5 do 20K/min. Możliwość wykonywania pomiarów w atmosferze powietrza lub w przepływie gazu obojętnego (N2).


Opcje
Pomiary cykliczne ze zmianą temperatury w cyklu grzanie-chłodzenie.
Badania powiązane: analiza termograwimetryczna (TGA), spektroskopia w podczerwieni (FTIR), analiza tworzywa sztucznego, wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, oznaczenie wydłużenia trwałego, temperatura ugięcia
pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM