Skip to main content

Aparatura

Pomiar dystrybucji wielkości cząstek

Przedmiot badania
Pomiar wielkości oraz dystrybucji rozmiaru cząstek proszków, zawiesin, koloidów.


Zastosowanie
Charakterystyka materiałów sypkich: suchych proszków, cementów, mąki, pigmentów, proszków malarskich, napełniaczy do tworzyw sztucznych, dodatków farmaceutycznych. Badanie procesów mielenia i rozdrabniania. Badania nanomateriałów.


Opis badania
Pomiar na zasadzie dyfrakcji laserowej i interferencji (Mastersizer 3000) aerozolu proszku lub zawiesiny próbki w wodzie lub rozpuszczalniku organicznym.


Wynik badania
Rozmiar wielkości cząstek. Krzywa dystrybucji objętości cząstek [%] i ich średnicy.

Aparatura
Mastersizer 3000 Malvern Instruments z układem dyspersji suchej Aero S i dyspersji mokrej Hydro EV.
Zakres pomiarowy średnicy cząstek od 0,1 μm do 1 mm.


Opcje

Pomiar w zawiesinie wodnej lub organicznej – dla próbek, w których występują silne
oddziaływania (np. elektrostatyczne) między cząstkami.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM