Skip to main content

Aparatura

Reometria kapilarna termoplastycznych tworzyw sztucznych w wysokich temperaturach

Reometria kapilarna termoplastycznych tworzyw sztucznych w wysokich temperaturach

Normy

ISO 11443, ASTM D3835, DIN 54811


Przedmiot badania
Wyznaczanie charakterystyki reologicznej stopionych termoplastycznych i termoutwardzalnych polimerowych tworzyw sztucznych podczas izotermicznego przepływu kapilarnego: lepkość, prędkość ścinania.


Zastosowanie
Termoplastyczne tworzywa sztuczne - surowce, kompozyty, recyklaty, pasty ceramiczne. Zaawansowana kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe, optymalizacja procesów wytłaczania, wtrysku, rozdmuchu i termoformowania. Badania lepkości stopionych polimerów w warunkach wysokich temperatur (do 400°C) oraz dużych prędkości ścinania. Lepkość materiałów termoutwardzalnych w stanie stopionym. Badania degradacji termicznej polimerów – czasu i temperatury degradacji oraz zależności od prędkości ścinania.

Opis badania
Wyznaczenie parametrów reologicznych stopionego tworzywa metodą kapilarną. Badanie polega na wypychaniu przez tłok stopionej próbki umieszczonej w cylindrze przez kapilarę o określonej średnicy, przy jednoczesnym pomiarze siły działającej na tłok oraz ciśnienia w cylindrze.


Wynik badania
Lepkość [Pa·s] Krzywa lepkości w funkcji temperatury, czasu lub prędkości ścinania. Krzywa płynięcia, krzywa prędkości ścinania od temperatury.

Aparatura
Reometr kapilarny Instron CEAST SR10 Smart RHEO 1000. Zestaw kapilar:
D = 1 mm, L = 5 mm;
D = 1 mm, L = 20 mm.
Głowica pomiarowa siły do 10 kN. Czujnik ciśnienia: 3,5 – 140 MPa. Prędkość przesuwu tłoka: 0,0024 do 1200 mm/min.
Zakres temperatur: 50 – 400°C.

Opcje
Możliwość wykonania pomiaru w atmosferze N2. Badania powiązane: Oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika płynięcia (MFI).

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM