Skip to main content

Aparatura

Pomiar połysku powierzchni

Pomiar połysku powierzchni

Normy

ISO 2813

Przedmiot badania
Pomiar połysku płaskiej powierzchni ciał stałych, wyrobów z tworzyw sztucznych, metali, powłok, lakierowanych, barwionych w masie i innych.


Zastosowanie
Farby, materiały dekoracyjne, materiały konstrukcyjne, tworzywa sztuczne, wyroby z drewna i bambusa, wyroby ceramiczne, wyroby ze skóry, powłoki, papier, tusze drukarskie, kosmetyka samochodowa, odlewy.


Opis badania
Pomiar połysku pod kątem 20°, 60° i 85° - odbicia niespolaryzowanego światła białego od badanej powierzchni. Dla powierzchni o wysokim połysku odpowiednia jest geometria pomiaru 20° (dla próbek wykazujących połysk >70 GU przy 60°), dla powierzchni matowych - 85° (<10 GU przy 60°) a dla pozostałych - 60°. Pomiar dokonywany jest jednocześnie dla wszystkich kątów.

Wynik badania
Połysk w jednostkach połysku [GU] mierzonego pod kątem 20°, 60° i 85° do badanej powierzchni. Pomiar wartości średniej. Ocena zgodności połysku z wzorcem w zakresie zadanej tolerancji i pomiar wartości ΔG w odniesieniu do wzorca.

Aparatura
Połyskomierz 3Color GM30.


Opcje

Badania powiązane: Ocena barwy, pomiar barwy i pomiar zmiany barwy, przyspieszone badania starzeniowe UV.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM